PRIVACY POLICY

of the following companies and their offices stated in the map of SACMI China www.sacmi.cn/sacmi-china

SACMI MACHINERY (FOSHAN NANHAI) CO., LTD., with headquarters in Xingye North Road, North Park of Nanhai Economic Development Zone, Shishan Town, Nanhai District, Postal Code 528225, Foshan City, Guangdong Province, China, Tel.: +86-757-81206111/81206100, Fax: +86-757-81206195, E-mail: info@sacmi.cn (hereafter also referred to as "the COMPANY”).

SACMI (SHANGHAI) MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD., with headquarters in Warehouse Building 3, No. 51, Mindong Road, , 201209 Shanghai Pudong District China, Tel.: +86-21-50460860, Fax: +86-21-50462729, E-mail: sacmishanghai@sacmi.cn (hereafter also referred to as "the COMPANY”).

SACMI HONG KONG LTD, with headquarters in Rm. A-B, 16th Floor, Neich Tower 128 Gloucester Road, Wanchai Hong Kong China, Tel.: +852-25988373, Fax: +852-25985132, E-mail: sacmihk@sacmihk.com (hereafter also referred to as "the COMPANY”)

İşbu sayfada yukarıda belirtilmiş olan web sitelerin (metnin devamında kısaca “Siteler” ve/veya tekil olarak “Site” olarak da anılacaktır) ve özellikle de bunları ziyaret eden kişilerin (metnin devamında “Kullanıcılar” ya da tekil olarak "Kullanıcı" olarak da anılacaktır) kişisel verilerinin işletim usulleri açıklanmaktadır.

Kişisel verilerin yönetimi hakkında aşağıda yer alan bilgilendirme (metnin devamında “Kişisel Gizlilik Bilgilendirmesi” olarak da anılacaktır), Sitelerden toplanan ve Kullanıcılar tarafından doğrudan sağlanan ya da her halükarda Sitenin kullanılması ile oluşturulan kişisel verilerin İşlem sahibi sıfatı ile ŞİRKET tarafından yapılmaktadır. ŞİRKET Kullanıcıların mahremiyetine saygının temel öneme sahip olduğu kanaatinde olup, talep edilen bilgilerin toplanması ve kullanım amaçlı olarak Sitenin bölümlerine kayıt yaptırma aşamasında bilinçli seçime imkan verilmesi amacı ile işbu Kişisel Gizlilik Bilgilendirmesini hizmete sunmaktadır.

Kişisel Veri terimi ile “tanımlanan ya da tanımlanabilir gerçek kişiyi («ilgili») ilgilendiren her türlü bilgi; ad, tanımlama numarası, mevkiine dair veriler, online tanımlayıcı ibare ya da fiziksel, fizyolojik, genetik, ruhsal, ekonomik, kültürel ya da sosyal kimliğinin bir ya da birden fazla karakteristik özellikleri sayesinde doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlanabilen gerçek kişi, tanımlanabilir olarak kabul edilir” tanımı kastedilmektedir.

İşleme terimi ile “otomasyonlu süreçlerin yardımı ile ya da yardımı olmadan gerçekleştirilen ve kişisel verileri ya da kişisel veriler kümelerine uygulanan, toplama, kayıt altına alma, organize etme, yapılandırma, muhafaza etme, uyarlama ya da değiştirme, derleme, inceleme, kullanma, yayınlama, dağıtım ya da diğer her türlü şekillerde iletme, kıyaslama ve ilişkilendirme, sınırlandırma, silme ya da imha gibi her türlü işlem ya da işlemler kümesi” tanımı kastedilmektedir.

Genel olarak, Kullanıcının Site aracılığı ile ŞİRKETE tedarik edeceği ya da, ŞİRKETİN işbu Kişisel Gizlilik Bilgilendirmesinin Kişisel Verileri İşleme Amaçları başlıklı paragrafında daha detaylı şekilde tanımlanan hizmetlerinden (metnin devamında “Hizmetler” ve/veya tekil olarak “Hizmet” olarak da anılacaktır) faydalanma çerçevesinde toplanacak olan kişisel verilerin (metnin devamında “Kişisel Veriler” ve/veya “Veriler” olarak da anılacaktır) tamamı, şeffaflık, doğruluk, meşruiyet, verilerin minimizasyonu, amaç ve muhafazanın sınırlandırılması, kesinlik, bütünlük ve gizlilik ilkeleri gibi yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunması konulu mevzuat tarafından hükme bağlanan kabul edilmiş ilkeler doğrultusunda işleme tabi tutulacaktır.

İşbu Kişisel Gizlilik Bilgilendirmesi şeffaflık ilkesine saygı temelinde ve aynı zamanda da ihtiva etmiş olduğu bilgilerin daha kolay kavranmasını sağlamak amacı ile aşırı hukuki bir lisanın kullanılmasından kaçınılarak tanzim edilmiştir.

Konuların daha hızlı ve kolay şekilde bulunmasını sağlamak amacı ile işbu Kişisel Gizlilik Bilgilendirmesi, her biri spesifik bir hususu ele alan bölümler (metnin devamında “Bölümler” ve/veya tekil olarak “Bölüm” olarak da anılacaktır) halinde düzenlenmiştir.

Kullanıcıya kolaylık sağlamak amacı ile ŞİRKETE ait Siteler, üçüncü kişilerin web sitelerine bağlantılar ihtiva edebilir: ŞİRKET, mezkur sitelerden, içeriklerinden ve/veya bunların uyguladığı ve/veya gerçekleştirdiği kişisel veri işleme usullerinden kesinlikle sorumlu değildir.

İşbu Kişisel Gizlilik Bilgilendirmesi güncellemeye tabi olduğundan, periyodik olarak okumanız tavsiye olunur. .

İLETİŞİM VERİLERİ VE İŞLEM SAHİBİ

Verilerin işlem sahibi, giriş kısmında tanımlandığı üzere ŞİRKETTİR.
ŞİRKETİN atamış olduğu olası kişisel verilerin korunması sorumlusunun iletişim bilgileri başlık kısmında mevcuttur.

İŞLEMİN AMACI VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Yürürlükte bulunan mevzuatın hükme bağladığı sınırlar çerçevesinde Veriler, ŞİRKET tarafından aşağıda sıralanan amaçlarla kullanılacaktır:

 1.  iletişim formları ile ulaştırılan soruların cevaplanması, teknik destek taleplerinin kaydedilip değerlendirmeye tabi tutulması, ŞİRKETİN tedarikçisi olmaya yönelik adaylık taleplerinin kaydedilip değerlendirmeye tabi tutulması, (Müşteriler ya da Tedarikçilere özel alanlar gibi) Sitenin özel alanlarına erişimin sağlanması ve hesabınıza dair giriş verilerinin kurtarılmasında destek sağlanması, emtia ve/veya hizmet satış sözleşmelerinin neticelendirilmesi, siparişlerin yönetilip tamamlanması, satın alınan ürünlerin teslimatlarının garanti edilmesi ve ilişkilerin gidişatının denetlenmesi gibi Sizinle olan ilişkilerin yönetilmesine sıkı sıkıya bağlı olan işlemlerin yürütülmesine imkan vermek (Hizmet Tedariki);
 2.  ŞİRKET tarafında Kullanıcı nezdinde, ve tersi, sözleşme ile üstlenilen yükümlülüklerin doğru şekilde yerine getirilmelerini sağlamak (Sözleşme yükümlülükleri);
 3.  yasalar, yönetmelikler ve AB normları ile hükme bağlanan yükümlülükleri ya da yasalar ile yetkili kılınan makamların ve denetim ve kontrol organlarının talimatlarını yerine getirmek, muhasebe ve mali yükümlülükleri yerine getirmek (Yasal yükümlülükler);
 4.  Sitenin kullanılmasına bağlı anormalliklerini, hileli faaliyetler ve/veya istismarlar hakkında gerekli bilgileri temin etmek (Güvenlik);
 5. e. Sitenin bir hizmetini kullanıyor olmanız ya da ŞİRKETİN bir ürününü ya da hizmetini satın almış olmanız durumunda, aynı ürün ve/veya hizmet türü hakkında e-posta aracılığı ile ticari bilgilendirmede bulunmak (Soft Spam);
 6.  ürün ve/veya hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme faaliyetinde bulunmak, operatör müdahalesi olmadan (örnek: e-posta) otomasyonlu sistemleri ancak aynı zamanda da adi posta gibi geleneksel iletişim araçlarını da kullanmak sureti ile promosyon, ticari, pazar araştırmaları ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak; anketler, soru formları ya da araştırmalar vasıtası ile memnuniyet derecenizin seviyesini tespit etmeye yönelik faaliyetler yürütmek (Pazarlama).

Site vasıtası ile işleme tabi tutulacak Kişisel Veriler, aşağıda belirtilen kategorilerde yer almaktadır.

 •  Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve olası Kişisel Veriler özel kategorileri

  Kullanıcı tarafından talep edilen hizmetler bazında ŞİRKET, duruma bağlı olarak aşağıdaki bilgileri temin etmenizi talep edebilecektir: ŞİRKET tarafından tahsis edilen satıcı kodu, Ticari Unvan, Talep sahibinin adı, talep sahibinin şirketteki görevi, Ülke, Telefon, Faks, şirket e-postası, vs.

  Her türlü ilişkinin Site vasıtası ile yönetilmesi sırasında İlave Bilgiler toplanabilir ya da Kullanıcının Sitenin Bize Yazın alanı aracılığı ile ŞİRKETE vermeye karar verdiği veriler kullanılabilir.

  Sitenin bazı kısımları, Kişisel Veriler ihtiva edebilecek bilgilerin Şirkete ulaştırılmasını sağlayan boş metin alanları ihtiva etmektedir. Boş alanlar söz konusu olduğunda (farkında olmadan da), siyasi görüş, dini ya da felsefevi inanç, sendikal eğilim gibi özel Kişisel Veri kategorilerini, gerçek bir kişiyi eşsiz şekilde tanımlamaya yönelik Genetik verileri, Biyometrik verileri, sağlık ya da cinsel hayata ya da cinsel eğilime dair verileri temin etmeyi seçebilirsiniz.

  ŞİRKET sizden bu türden verileri tedarik etmemenizi önemle rica eder. Bahse konu bilgilerin belirtilmesi tamamen isteğe bağlı olduğundan, bunu yapmayı tercih etmeniz durumunda ŞİRKET, belirtilen özel kategoriye dahil verileri işlememeye karar verebilir ya da bunları sadece açık muvafakatınıza binaen ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işleme tabi tutabilir.

 •  Diğer bilgilere ait Kişisel Veriler

  Önceki paragrafta belirtildiği üzere Sitede her türlü mesajın iletilebilmesine imkan veren boş metin alanları yer aldığından bunlar, diğer ilgili kişilere ait Kişisel Verileri ihtiva etmesi muhtemeldir. Bahse konu Verileri ŞİRKET ile paylaşmaya karar vereceğiniz her durumda işleme sahibi olarak kabul edilecek ve buna bağlı olarak yasal yükümlülük ve sorumlulukların tamamını üstlenmiş olacaksınız. Bu bağlamda Kullanıcı, Kişisel Verileri tarafınızdan uygulanabilir kişisel verilerin korunması konulu normların hilafında tedarik etmiş olduğunuz kişilerin ŞİRKETE yöneltebilecekleri her türlü şikayet, talep, tazminat talebi konularında ŞİRKETİ muaf tutacağını peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılmaktadır. Bu durumda ŞİRKET bahse konu bilgileri doğrudan ilgililerinden temin etmemiş olacağından (dolaylı olarak Sizden temin etmiş olacaktır), yukarıda tanımlanmış olan spesifik işlemin ilgilerinin muvafakatına ya da bilgilerin işleme tabi tutulmasını meşru kılan sair yasal mevzuata binaen yürütüldüğünü garanti etmiş olmaktasınız.

 •  Personel arama ve seçme

  Grup içindeki bir iş imkanına aday olmaya karar vermeniz durumunda ya da gelecekteki olası açık pozisyonlar için gönüllü aday olmaya karar vermeniz halinde, http://careers.sacmi.com/ (“Bizimle Çalışa”) adresi esas alınmalıdır. Bu amaçlar çerçevesinde tedarik edeceğiniz Kişisel Veriler, belirtilen adreste yer alan spesifik Kişisel Gizlilik Bilgilendirmesinde beyan edilen şekilde işleme tabi tutulacaktır.

 •  Gezinme verileri ve çerezler

  Sitenin çalışmasına yönelik bilişim sistemleri ve yazılım prosedürleri, olağan işleyişleri çerçevesinde, iletilmesi Internet iletişim protokollerinin kullanılmasına dahil olan bir dizi Kişisel Veri toplamaktadır. Bu bilgiler ŞİRKET tarafından tanımlanmış olan ilgililer ile ilişkilendirilmek üzere toplanmamaktadır ancak, doğaları itibari ile, işleme ve üçüncü kişilerin elinde bulundurulan veriler ile eşleştirme neticesinde kullanıcıların tanımlanmasına imkan vermektedir.
  Bu Veri kategorisinde Siteye bağlanan Kullanıcıların kullandığı IP adresleri ile bilgisayarların alan adları, talep edilen kaynakların URI (Uniform Resource Identifier) adresleri, talep saati, talebin sunucuya ulaştırılması için kullanılan yöntem, cevap olarak elde edilen dosyanın boyutu, sunucu tarafından verilen cevabın durumuna işaret eden sayısal kod (başarı, hata vs.) ve Kullanıcının işletim sistemi ile bilişim ortamına dair sair parametreler yer almaktadır.
  Bu Veriler münhasıran Sitenin kullanımı hakkında anonim istatistiki bilgi temin etmek, doğru kullanımını denetlemek ve olası anormallikleri ve/veya istismarları tespit etmek için kullanılmaktadır.
  Çerezlerin kullanımına dair bilgiler, işbu web sayfasının devamında okumaya davet ettiğimi Çerezler Politikasında verilmiştir (bkz. ÇEREZLER POLİTİKASI).

İŞLEMENİN HUKUKİ TEMELİ, PERSONEL VERİLERİNİN TEMİNİNİN ZORUNLU/İSTEĞE BAĞLI DOĞASI VE CEVAP VERMEME DURUMUNDA SONUÇLARI

Sitede yıldız (*) ile işaretlenmiş olan Veri temin alanları, ilgili amaçlara ulaşabilmek açısından ŞİRKET tarafından gerekli ve elzem olarak kabul edilmektedir. Metnin devamında Kişisel Verilerinizi önceki bölümde (“İşlemin Amacı ve İşlenen Kişisel Veriler”) zikredilen amaçlar çerçevesinde işlemek için ŞİRKETİN kullanmış olduğu hukuki temeller belirtilmektedir.

Kişisel Verilerin tedariki ile Hizmet Tedariki ve Sözleşme Yükümlülükleri amaçları çerçevesinde işlenmesi sırası ile tedarik edilen Hizmetin yürütülmesine ve Sizin ile tesis edilen sözleşme ilişkisinin doğru şekilde icra edilmesine yönelik olup bu çerçevede bizzat sözleşme ilişkisinin tesisi açısından temel koşuldur. Bu çerçevede bu amaçla talep edilen Kişisel Verilerin tedarik edilmemesi ya da tedarik edilen Verilerin hatalı olduklarının tespit edilmesi, ŞİRKETİN Hizmeti ve sözleşme ilişkisini icra etmesine imkan tanımayacak ve dolayısı ile ŞİRKETE ilgili icrada imtina etmesi ya da icrasını iptal etmesi hakkını verecektir.

Kişisel Verilerin tedarik edilmesi ve Yasal yükümlülüklere bağlı amaçlar ile işleme tabi tutulması, ŞİRKETİN yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi açısından şarttır. Kişisel Verilerinizi Şirket ile paylaştığınızda ŞİRKETİN bunları, muhafazayı ve mali, gümrük ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile yetkili makamlarla paylaşılmasını öngörebilen uygulanabilir mevzuata uygun şekilde işleme tabi tutulması gerekir.

Kişisel Verilerin tedarik edilmesi ile bunların Güvenlik faaliyetleri çerçevesindeki amaçlar ile işleme tabi tutulması, ŞİRKETİN yasadışı davranışları tanımlama ve önleme, Sitenin ya da üçüncü kişilerin aleyhine olası bilişim suçlarının sorumluluklarını tespit etme çıkarına dayalı olup bu çerçevede Sitede gezinebilmek için temel koşul niteliğindedir. Buna bağlı olarak bu amaçla talep edilen Kişisel Verilerin temin edilmemesi durumunda ŞİRKET açısından Siteye erişim sağlamak imkansız olacaktır.

Kişisel verilerin tedarik edilmesi ve bunların Soft Spam faaliyetleri açısından işleme tabi tutulmaları, ŞİRKETİN Site aracılığı ile satın almış olduğunu ve/veya kullandığın ürün ve hizmetleri ilgilendiren eposta pazarlama bildirimlerinde bulunma çıkarına dayalıdır. Bu amaç çerçevesinde alacağınız e-posta mesajlarının her birinin alt kısmında yer alan spesifik bağlantıyı kullanmak sureti ile herhangi bir sonuç doğurmadan (ŞİRKET tarafından bu tür bildirimleri bir daha almamanın dışında) bahse konu bildirimlerin alımına son verebilirsiniz.

Kişisel verilerin tedarik edilmesi ve bunların Pazarlama faaliyetleri amacı ile işleme tabi tutulmaları, spesifik olumlu eyleminiz ile vereceğiniz açık muvafakatınıza bağlıdır (örnek: çek kutusu/kutuyu tıklamak gibi). Asla bu tür bir muvafakati ŞİRKET lehine verme zorunluluğunuz bulunmamaktadır; muvafakat ettiğini taktirde dahi herhangi bir sonuç doğurmadan (ŞİRKET tarafından ticari içerikli bildirimleri bir daha almamanın dışında) bahse konu mutabakatınızı iptal edebilirsiniz. İşbu Kişisel Gizlilik Bilgilendirmesinin “İlgililer Olarak Hakların” başlıklı bölümdeki yönergeleri takip ederek bu amaçla vermiş olduğunuz muvafakati iptal edebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN ALICILARI VE DEVRİ

Kişisel Verileriniz, Sitenin gelişiminden ve yönetiminde sorumlu olan, yukarıda sıralanan amaçlara ulaşmak için işleme tabi tutulmaları konusunda yetkilendirilen, gizlilik taahhüdünde bulunan ya da uygun hukuki gizlilik yükümlülüğü altına giren ŞİRKET personelin bilgisine sunulacaktır.

Yukarıda belirtilen amaçlar ile işleme tabi tutulan Kişisel Veriler, iç muhasebe ve idari amaçlar çerçevesinde, (SACMI’nin uluslararası seviyedeki varlığı da göz önüne alınarak), hukuki merkezi AB ve/veya Avrupa Ekonomi Alanı üyesi olan ya da olmayan Ülkelerde bulunan SACMI Grubuna mensup şirketler bünyesinde paylaşılabilir, kullanılabilir ve aktarılabilir. Bu durumda ŞİRKET, verilerin bu kişiler tarafından işleme tabi tutulmasının uygulanabilir mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilebileceğini garanti eder. Bu bağlamda aktarmalar, uygunluk kararları, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan Standart Sözleşme Hükümleri ya da uygun kabul edilen sair garantilere binaen gerçekleştirilecektir. Daha fazla bilgi için Elektronik Posta adresine yazabilirsiniz:  privacy@sacmi.it.

Bahse konu şirketlerin bağımsız işlem sahipleri olarak hareket etmeleri ve verileri sadece mezkur amaçlar çerçevesinde kullanmaları durumunda bu kişiler, her ne kadar işbu Kişisel Gizlilik Bilgilendirmesinde açıkça ifade edilmiş olmasa da Size, gerçekleştirmiş oldukları olası Veri işleme ile ilgili ayrı bir bilgilendirmede bulunacaktır. SACMI Grubu şirketlerinin güncel listesi Grubun web sitesinde görülebilir: www.sacmi.it.

Kişisel Veriler, ŞİRKET adına Veri işleme faaliyetlerinde (örnek: satış emirlerinin yönetimine ve neticelendirilmesine yönelik şirketler, yer sunucu, elektronik posta gönderimi platformları sunucuları gibi Hizmetlerin tedariki için etkileşimde bulunulması gereken şahıslar, ağ bileşenleri ve elektronik iletişim ağlarının bakımı dahil olmak üzere teknik bakım faaliyetlerini yürüten şahıslar, yazılım geliştiricileri, e-ödeme, çerçevesinde verilen ürün siparişlerinin teknolojik platformunu ve ödeme ağ geçitlerini sağlayan şahıslar, e-ödeme faaliyetlerine yönelik ödeme hizmetleri sunucuları) bulunmaları nedeni ile İşlem Sorumluları olarak atanan üçüncü kişilerin bilgisine sunulacaktır. Talep edilen ticari işlemlerin ya da Hizmetlerin neticelendirilmesi açısından gerekli olan Kişisel Veriler, ŞİRKETİN faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile işlevsel hizmetleri konu eden sözleşmeler akdettiği üçüncü şahıslar ile paylaşılabilir (örnek: ürün teslimat taşımacıları, muhasebe denetim şirketleri, idari, hukuki, mali, finansal ve Hizmetlerin sunumuna dair alacak tahsili konularında destek ve danışmanlık faaliyetleri sunan kişileri şirketler ya da profesyonel kurumlar).

Son olarak Kişisel Veriler, talep edilmesi durumunda, yetkili makamlara (örnek: hileli faaliyetleri ve/veya Sitenin kullanımında istismar), maliye birimlerine ya da yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde diğer Kamu İdarelerine.

Veriler yayınlanmayacaktır ("yayınlama" terimi ile Verilerin belirsiz kişilerin bilgisine sunma kastedilmektedir).

KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA EDİLMESİ

Hizmet Tedariki ve Sözleşme Yükümlülükleri amaçları çerçevesinde işlenen Kişisel Veriler, münhasıran talep edilen Hizmetin icra edilmesi ve Sizinle olan sözleşme ilişkisinin doğru icrası amacı ile ŞİRKET tarafından muhafaza edilecektir. Hizmetlere olan aboneliğiniz fesih etmeye karar verene kadar ŞİRKET, Sitenin Hizmetlerine olan onaylama bilgileriniz etkin olarak muhafaza edecektir. her halükarda, bahse konu Kişisel Veriler Hizmetlerin sunulması ve sözleşme ilişkisinin icra edilmesi amacı ile işleme tabi tutulduğundan ŞİRKET, ŞİRKETİN çıkarlarının Hizmetlere bağlı olası sorumluluklardan korunması amacı başta olmak üzere, bunları daha uzun süreler ile muhafaza edebilecektir. Bu sürenin sonunda Veriler silinecektir.

Sitenin Bize yazın alanı ile toplanmış olan talepleriniz ve ihtiva ettikleri veriler, ŞİRKETE talebin doğru şekilde karşılandığının tanımlanmasına imkan verecek süre boyunca muhafaza edilecektir. Bu sürenin sonunda, dolaylı şekilde dahi, gerçek bir kişinin tanımlanmasına imkan veren Veriler (ad, soyadı, e-posta adresi gibi) anonim hale getirilecek ve, küme veriler olarak, istatistiksel amaçlar ile muhafaza edilecektir.

Yasal yükümlükler amacı çerçevesinde işlenen Kişisel Veriler, spesifik yasal zorunluluklar ya da uygulanabilir mevzuat hükümlerince belirtilen süre boyunca ŞİRKET tarafından muhafaza edilecektir.

Sitenin ya da üçüncü kişilerin aleyhine işlenen farazi bilişim suçlarının sorumluluklarının tespit edilmesi amacı ile kullanılmaları durumu (örnek: bahse konu verilerin yetkili Makamlara bildirilmesi sureti ile yargı önünde çıkar koruma gibi) hariç olmak üzere Güvenlik amacı çerçevesinde işlenen Kişisel Veriler, 6 aydan fazla süre ile muhafaza edilmez.

Soft Spam amacı çerçevesinde işlenen Kişisel veriler, gönderilen beher Sof Spam iletisinin alt kısmında yer alan bağlantı vasıtası ile işleme tabi tutulmalarına itiraz edene kadar ŞİRKET tarafından muhafaza edilecektir.

Marketing amacı çerçevesinde işlenen Kişisel Veriler, vermiş olduğunuz muvafakati iptal edene kadar ŞİRKET tarafından muhafaza edilecektir. Muvafakati iptal ettikten sonra ŞİRKET artık Kişisel Verileriniz mezkur amaçlar ile kullanmayacak anacak, ŞİRKETİN çıkarlarının bahse konu işlemelere bağlı olası sorumluluklara karşı korunması için muhafaza edebilecektir.

İLGİLİLER OLARAK HAKLARINIZ

Verilerin işlenmesinin ilgileri olmanız hasebi ile, aşağıda sıralanan ve dilediğiniz anda kullanabileceğiniz haklara sahipsiniz:

 • a. Kişisel Verilerinize erişmeyi talep etmek (ve/veya bu Kişisel Verilerin bir suretini talep etmek), tabi tutuldukları işlemler hakkında daha fazla bilgi talep etmek;
 • b. eksik ya da güncel olmamaları durumunda ŞİRKETTEN, Kişisel verileriniz düzeltilmesini ya da güncellemesini talep etmek;
 • c. işlemenin gereksiz ya da gayrimeşru olarak değerlendirmeniz halinde Kişisel Verilerinizin ŞİRKETİN veri tabanlarında silinmesini talep etmek;
 • d. Kişisel Verilerinizin hatalı, gereksiz ya da gayrimeşru şekilde işleme tabi tutulduklarını düşünmeniz ya da işlemlerine karşı koymanız halinde, Kişisel Verilerinizin ŞİRKET tarafından işleme tabi tutulmalarının kısıtlanmasını talep etmek;
 • e. Verilerin taşınabilirliği hakkınızı kullanmak, başka bir ifade ile Kişisel Verilerinizin yapılandırılmış, genelde kullanılan ve otomatik cihazda okunabilen bir suretini ŞİRKETTEN talep etmek, başka bir Sahibe aktarılmasını talep etmek;
 • f. ŞİRKETİN Kişisel Verilerinizi işleme tabi tutmasını engellemesi gerektiğini düşündüğünüz özel bir durumunuza dayanan hukuki neden ile Kişisel Verilerinizin işlenmesine karşı koymak;
 • g. Pazarlama amaçlı mutabakatınızı iptal etmek, Sof Spam amacı ile işlenmelerine itiraz etmek. Pazarlama bildirimlerinin gönderimi ile ilgili olarak verilen muvafakatin sadece operatör müdahalesi gerektirmeyen otomasyonlu sistemler (örnek: e-posta iletileri ya da sms) vasıtası ile yapılan bildirimleri kapsamadığı, telefon ve adi posta gibi geleneksel araçları da kapsadığı bu vesile ile hatırlatılır. İşlem muvafakatinin münferit olarak da iptal edilmesi mümkündür; örnek olarak, bildirimlerin sadece e-posta ve sms gibi otomasyonlu sistemler aracılığı ile alınmasını talep etmek ve adi posta ve telefon gibi araçları istemek ve tersi gibi.

ŞİRKET, tarafından temin edilen Kişisel Verilerin, Sitenin ilgili bölümleri ya da aşağıda verilen elektronik posta adresi vasıtası ile her an için değiştirilebileceğini bildirir:  privacy@sacmi.it.

Diğer hakların kullanılması için elektronik posta adresi kullanılabilir:  privacy@sacmi.it.

Pazarlama amaçları çerçevesinde ilgili ticari bildirimlerin yollanmasını sona erdirmek üzere talebinizi elektronik posta adresine yollayabilirsiniz:  privacy@sacmi.it otomasyonlu sistemler ile tebellüğ edilen bildirimler için, bildirimin alt kısmında yer alan prosedürü izleyebilirsiniz (“Sil” tuşu ile).

Bunun yanı sıra, Soft Spam'ların artık alınmaması için ulaşan beher e-posta iletisinin altında bulunan özel bağlantı kullanılabilir (“Sil” tuşu ile).

ŞİRKET ayrıca Sizi, Verilerinizin tabi tutulduğu işlemenin fiilen uygulanabilen kişisel verilerin korunması konulu mevzuata aykırı olduğunu düşünmeniz halinde yetkili Denetim Makamına (örnek: ikamet ettiğini Ülkedeki makam, İtalya’da Kişisel Verilerin Korunması Kurulu) şikayette bulunma hakkınızı her zaman baki olduğu konusunda bilgilendirir.

İŞBU KİŞİSEL GİZLİLİK BİLGİLENDİRMESİNDE DEĞİŞİKLİK

İşbu Kişisel Gizlilik Bilgilendirmesinin 1.0 sayılı versiyonu 25/05/2018 tarihinden bu yana yürürlüktedir. ŞİRKET, uygulanabilir mevzuatta meydana gelen değişiklikler nedeni ile de içeriğini kısmen ya da tamamen değiştirme veya güncelleme hakkını mahfuz tutar. ŞİRKET bahse konu değişiklikleri uygulandıkları anda tarafınıza bildirecek ve değişiklikler Sitede yayınlandıkları anda bağlayıcı değer kazanacaktır. Bu bağlamda ŞİRKET Sizi bu kısmı düzenli olarak ziyaret etmeye, Kişisel Gizlilik Bilgilendirmesinin en yeni ve güncel halini okumaya ve bu şekilde ŞİRKETİN toplamış olduğu Kişisel Veriler ve kullanımı hakkında güncel bilgi edinmeye davet eder.

ÇEREZ POLİTİKASI

Siteler aracılığı ile ŞİRKET, işbu sayfada tarif edilen usul ve şekillerde çerezlerden faydalanmaktadır. Siteleri kullanmak sureti ile çerezlerin aşağıda sıralanan usul ve şartlar çerçevesinde kullanılmasına muvafakat edilmektedir.

Çerezler nedir

Çerezler, bir sayfayı ziyaret ederken Sitelerin Kullanıcının tarayıcısına yerleştirdikleri bilgi parçalarıdır. İlgili gizlilik bilgilendirmesine uygun olarak bunlar, Web sitesi ile kullanılan cihaz arasında, bu cihaz ile ŞİRKET adına ya da münferiden hareket eden diğer siteler arasında bilgi alışverişini gerçekleştirebilir. Kullanmış olduğu tarayıcının ayarlarını değiştirmek sureti ile Kullanıcı, çerezlerin tamamını devre dışı bırakabilir. Ancak çerezleri devre dışı bırakmak sureti ile hizmetlerden bazıları doğru şekilde çalışmayabilir ve Kullanıcı ziyaret tecrübesini optimize etmek amacı ile düşünülen birçok işlevden yararlanamayabilir. Tarayıcının çerezlerinin yönetimi ya da devre dışı bırakılması ile ilgili daha fazla bilgi için, işbu çerezler politikasının son kısmına bakabilirsiniz.
Çerezler ve genel fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi için, allaboutcoookies.org gibi bilgilendirici Web sitelerini ziyaret edebilirsiniz

Hangi amaçlar ile kullanmaktayız

Çerezlerin sayısız işlevi bulunmaktadır. İnternet sitesi işletmecisine, kullanıcıların siteden nasıl faydalandıklarını anlama konusunda yardımcı olmakta, kullanıcının sitenin sayfaları arasında daha etkin şekilde gezinmesine imkan sağlamakta, tercihlerin hatırlanmasına yardımcı olmakta vs. Çerezler aracılığı ile, İnternet sitesi işletmecisine Kullanıcının hangi ürünlere daha fazla ilgi duyduğu, bunlardan hangilerine daha fazla önem verdiği gibi ticari içerikli bilgiler de temin edilebilmektedir.

Ne tür çerezler kullanıyoruz?

Web sitemizde kullanılması olası çerezler, aşağıda sıralanan kategorilerde yer almaktadır.

Oturum ve daimi çerezler

Çerezler, bir pencerenin kullanıcı tarafından açılması ve kapanması arasında geçen süre olarak tanımlanan gezinme oturumunun sonunda silinebilir ya da daha fazla bir süre boyunca muhafaza edilebilir.

Oturum çerezleri - Kullanıcı İnternet sitesinden çıktığında ve tarayıcıyı kapattığında silinmekte ve cihazdan yok olmaktadır; tarayıcının oturumu sonlandığında hükümsüz kalmakta ve dolayısı ile uzun süre ile muhafaza edilmemektedir.

Daimi çerezler - Kullanıcı İnternet sitesinden çıktığında da cihazda kalmaya devam etmektedir; Kullanıcı silene ya da sitenin işletmecisi tarafından tayin edilen tarihe ulaşılana kadar varlıklarını sürdürürler.

İlk el ve üçüncü kişi çerezleri

Geldikleri Web sitesi ya da alan adına/web sunucusuna bağlı olarak bir çerez "ilk el" ya da " üçüncü kişi" olarak tanımlanabilir.

İlk el çerezleri Kullanıcının ziyaret ettiği yada adresi Kullanıcı tarafından girilen Web siteleri (URL penceresinde görünen) tarafından doğrudan gelen çerezlerdir.

Üçüncü kişi çerezleri ile, Kullanıcının ziyaret ettiği İnternet sitesinden farklı bir site tarafından yüklenen çerezlerdir. Kullanıcının bir İnternet sitesini ziyaret etmesi ve ziyaret edilen sitenin işletmecisinden farklı bir kişinin aynı site aracılığı ile çerez yollaması durumunda üçüncü kişi çerezinden bahis edilebilir, başka bir ifade ile üçüncü kişilere ait olan, Siteden farklı sitelerin ya da web sunucuların çerezleri.

Bu çerezlere bağlı olarak mezkur üçüncü şahıslar genelde ŞİRKETE göre bağımsız veri işlem sahipleri (verileri kendi amaçları için kullanan ve kendi belirledikleri koşullar dahilinde toplayan) konumunda olmakta ya da ŞİRKETİN işlem sorumluları olarak (Kişisel Verileri ŞİRKET nam ve hesabına işleyen) hareket edebilmektedir.

Performans ve işlevselliğe yönelik Teknik Çerezler

Hedeflenen amaçlar bazında Siteler tarafından kullanılan çerezler, aşağıda belirtildiği gibi ilave üç farklı kategoriye ayrılmaktadır.

Elzem olan ya da "teknik" olarak tabir edilen çerezler, ziyaret edilen Sitelerde gezinmek ve işlevlerinin bazılarını kullanmak için gereklidir. Bu çerezler olmadan, Kullanıcı tarafından talep edilen bazı on-line hizmetler (örnek: özel alanlara erişim gibi) sunulamamaktadır. Bu çerez türü ile Sitelerimiz, Kullanıcı hakkında hiç bir kişisel bilgi toplamamakta ve Kullanıcı sadece çerezler aracılığı ile tanımlanamamaktadır.

Performans çerezleri anonim bilgiler toplamakta ve bizlere Kullanıcıların Sitelerimiz ile nasıl bir etkileşimde olduklarını söylemektedir. Örnek olarak bizlere en çok ziyaret edilen sayfaları, siteden geçirilen zamanı, olası hata mesajlarını vb. gibi bilgiler ermektedir. Kullanmış olduğumuz performans çerezleri sadece toplu ve anonim şekilde bilgi toplamakta olup, sitelerin işleyişini ve Kullanıcıların gezinme tecrübelerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Performans çerezlerini nasıl sileceğinizi ya da yöneteceğinizi öğrenmek için, işbu sayfanın son kısmını okuyunuz.

İşlevsellik çerezleri: Sitelerimize Kullanıcının tercihlerini (örnek: görüntülenen metnin karakter boyu, lisan, bulunduğu ülke, vs) hatırlamaya imkan vermekte ve Kullanıcının tercih ettiği kişiselleştirilmiş işlevleri sunmaya olanak sağlamaktadır. Bazı durumlarda bu çerezler, online hizmetlerin (örnek: canlı sohbet) sunulmasına ya da Kullanıcının geçmişte zaten reddetmiş olduğu hizmet ya da mesajların tekrar edilmemesine imkan vermektedir. Sitelerimiz, bu tür çerezleri tamamen anonim ve Kullanıcının tanımlanmasına imkan vermeyecek şekilde Kullanıcının gezinmek için kullandığı araca yüklemektedir. Performans çerezlerini nasıl sileceğinizi ya da yöneteceğinizi öğrenmek için, işbu sayfanın son kısmını okuyunuz. Kullanıcının bu tür çerezleri silmesi durumunda, gerçekleştirilen tercihlerin ve/veya ayarların takip eden ziyaretlerde geçerli olmayacağı unutulmamalıdır.

Tanımlayıcı gücü bulunmayan, üçüncü taraf istatistiki/mantıksal analiz çerezleri: IP’nin maskelenmesi sureti ile ve üçüncü kişi tarafından elde bulundurulan veriler ile kıyaslama olmadan Google analytics kullanımı.

ŞİRKET, IP maskemeleri Sitelerin yönetiminde ve üçüncü kişi (Google Inc.) tarafından elde bulundurulan veriler ile kıyaslama olmadan Google Inc. tarafından sunulan Google Analytics hizmetini kullanmaktadır. Google Analytics, Sitenin kullanıcı tarafından kullanımı hakkında bilgi oluşturan çerezler sağlamaktadır. Aşağıda sıralanan koşullara karşılık vermeleri nedeni ile mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bahse konu çerezler teknik çerez olarak nitelendirilebilmektedir: IP adresinin bazı kısımlarının maskelenmesi sureti ile çerezlerin tanımlayıcı gücünün azaltan tedbirlerin alınması (bkz.: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=i); üçüncü taraf bahse konu çerezleri münhasıran hizmet tedariki çerçevesinde kullanma, ayrı şekilde muhafaza etme, elinde bulundurduğu diğer bilgiler ile “zenginleştirmemi” ya da “kıyaslamamayı” taahhüt eder. Konu ile ilgili olarak ŞİRKETİN Google Analytics’i Google’nin ilave herhangi bir hizmetine bağlamadığını ve Google ile veri paylaşımı ya da herhangi bir reklam opsiyonun etkinleştirilmediği beyan olunur. Bununla birlikte, Google Analytics’in devre dışı bırakılması amacı ile kullanılan tarayıcının üzerine bir eklentinin kurulmasının mümkün olduğu beyan olunur (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Son olarak aşağıda yer alan tabloda, kullanılan beher çereze ait adı, işleme Sahibi, amacı, süresi ve silinmesine dair usulün verildiği bir listeyi bulabilirsiniz:

Çerezin adı İşlem sahibi Çerezin amacı Çerezin süresi Kullanımının devre dışı bırakılması
ASP.NET_SessionId ŞİRKET Genel platform oturumu tanımlama bilgisi. Genellikle sunucu tarafından anonim bir kullanıcı oturumunun güvenliğini sağlamak için kullanılır. Oturum Eğer bu çerezi devre dışı bırakmak isterseniz, bu sayfanın "Çerezleri yönetmek ve silmek" başlıklı paragrafındaki talimatları takip ederek tarayıcınızdan siliniz.
Çerez Politikası ŞİRKET Başlık çerezinde bulunan kısa bilgilendirmenin kullanıcı tarafından okunmasının ardından onay verildiğinin kaydını tutan teknik çerez. 20 yıl Eğer bu çerezi devre dışı bırakmak isterseniz, bu sayfanın "Çerezleri yönetmek ve silmek" başlıklı paragrafındaki talimatları takip ederek tarayıcınızdan siliniz.
CMSPreferredCulture ŞİRKET/td> Sayfanın dilini belirlemek için dil-ülke kodu kombinasyonu 1 yıl Eğer bu çerezi devre dışı bırakmak isterseniz, bu sayfanın "Çerezleri yönetmek ve silmek" başlıklı paragrafındaki talimatları takip ederek tarayıcınızdan siliniz.
_gid Google Inc. Bu çerez adı Google Universal Analytics ile ilişkilidir. 1 gün Google Analytics'e ait olan bu çerezin kullanılmasını devre dışı bırakmak isterseniz, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

adresinde Google Analytcis'i devre dışı bırakma ilave bileşenini kurun ya da bu sayfanın "Çerez yönetimi ve silinmesi" paragrafındaki yönergeleri takip ederek cihazınızdan silin.
_ga Google Inc. Bu çerez adı, Google'ın daha yaygın olarak kullanılan analiz hizmeti için önemli bir güncelleme olan Google Universal Analytics ile ilişkilidir. Bu tanımlama bilgisi, istemci tanımlayıcısı olarak rasgele oluşturulmuş bir sayı atayarak benzersiz kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. Bir sitedeki her sayfa isteğine dahil edilir ve site analiz raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır. Varsayılan olarak, web sitesi sahipleri tarafından özelleştirilebilir olmasına rağmen, 2 yıl sonra sona erecek şekilde ayarlanır. 2 yıl Google Analytics'e ait olan bu çerezin kullanılmasını devre dışı bırakmak isterseniz, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

adresinde Google Analytcis'i devre dışı bırakma ilave bileşenini kurun ya da bu sayfanın "Çerez yönetimi ve silinmesi" paragrafındaki yönergeleri takip ederek cihazınızdan silin.
_gat Google Inc. Bu çerez adı Google Universal Analytics ile ilişkilidir, belgelere göre istek oranını kısıtlamak için kullanılır - yüksek trafikli sitelerde veri toplamayı sınırlar. 10 dakika sonra sona erer. Birkaç saniye Google Analytics'e ait olan bu çerezin kullanılmasını devre dışı bırakmak isterseniz, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

adresinde Google Analytcis'i devre dışı bırakma ilave bileşenini kurun ya da bu sayfanın "Çerez yönetimi ve silinmesi" paragrafındaki yönergeleri takip ederek cihazınızdan silin.

Üçüncü taraf Google Inc.’ın bilgilerinizi nasıl kullanabileceğine dair daha fazla bilgi için, aşağıda verilen linkte ilgili Kişisel Gizlilik Bildirgesini bulabilirsiniz:
- policies.google.com/privacy

Sosyal medya düğmeleri ve grafikleri

Sitelerimizde, sosyal ağların sembollerini ihtiva eden bir takım düğmeler/grafikler bulunmaktadır (örnek: Facebook Twitter, You Tube, Google Plus, vs.). Bu "düğmeler", Sitelerde gezinmekte olan Kullanıcılara tek bir tıklama ile sosyal ağlara erişme ve etkileşimde bulunma imkanı vermektedir. Bu tıklamalar sayesinde sosyal ağ, Kullanıcının ziyaretine ait verileri temin etmektedir. Kullanıcının isteyerek kendine ait gezinme verilerini sosyal ağlar ile paylaşmaya muvafakat ettiği bu durumların haricinde ŞİRKET, Siteleri aracılığı ile temin ettiği Kullanıcı gezinme bilgi ya da verilerini anılan düğmeler ile erişilebilen sosyal ağlar ile paylaşmamaktadır. Konu ile ilgili daha fazla bilgi için, sosyal düğmeler aracılığı ile Sitelerimizden erişilebilen sosyal ağların gizlilik politikalarını okuyabilirsiniz.

Facebook

https://it-it.facebook.com/about/privacy

Twitter

https://twitter.com/privacy

Linkedin

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

You Tube ve Google Plus

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

 

Çerezleri yönetmek ya da silmek

İnternet tarayıcılarının büyük bir kısmı, otomatik olarak çerezleri kabul etmeye ayarlıdır. Kullanıcı bu ayarları, çerezleri engellemek ya da tarayıcıya her çerez yollandığında haberdar edilmek üzere kullanabilir. Bununla birlikte her oturumun sonunda Kullanıcı, toplanan çerezleri tarayıcısından silebilir. Çerezleri yönetmenin sayısız yolu bulunmaktadır. Kullanılan tarayıcının talimatları referans olarak almanızı tavsiye ederiz. Kullanıcının Siteleri görüntülemek ve erişmek için farklı cihazları (örnek: bilgisayar, akıllı telefon, tablet vs.) kullanılması durumunda, her cihazda bulunan tarayıcıların çerezler ile ilgili tercihlerine uygun olarak ayarlanması Kullanıcının sorumluluğundadır. Çerezlerin yönetilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Aşağıda verilen bağlantıları kullanarak, belli başlı tarayıcı yazılımları aracılığı ile çerezlerin yönetilmesi hakkında spesifik bilgiler temin edebilirsiniz.

Microsoft Windows Explorer

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies 

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Apple Safari

http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/

 

Eğer Kullanıcı yukarıda listelenen tarayıcılardan hiç birini kullanmıyorsa, çerez klasörünün nerede bulunduğunu anlamak için ilgili yardım alanına "çerez" girerek arama yapabilecektir.

Üçüncü tarafa ait çerezlere dair tercihlerinizi online platformlardan yönetebilirsiniz; örnek: AdChoice.